• Förskola
  • Ämnesövergripande

Barnkonventionen i förskolan

Barnkonventionen

Introduktion till övningen

Övningen handlar om barnkonventionen, att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Övningen består av en rituppgift där barnen får lära sig om några av de grundläggande rättigheterna i barnkonventionen. Övningens andra del handlar om vikten av att det finns vuxna som lyssnar på barnen, att barnen lär sig om sin rätt att uttrycka sin vilja och vad de känner.

Ni kommer att arbeta med följande:

  • Kolla  Titta på filmen ”Vad är barnkonventionen” och berätta om barnkonventionen.
  • Börja  Rituppgift. Jag är värdefull.
  • Fortsätt  Samtalsuppgift. Om vikten av att bli lyssnad på.
  • Fördjupa dig – En utställning.

Tipsa om lektionsmaterialet

Email Facebook Twitter