• Årskurs 4-6
  • Biologi

Skapa en lugn och trygg miljö i skolan

Må bra

Introduktion till lektionen

Denna lektion utgår främst från barnkonventionens artikel 27 om barns rätt att utvecklas på flera plan, både psykiskt och fysiskt, men även artikel 3 om barnets bästa behandlas. Lektionen kommer att behandla oro, stress i din vardag och hur det påverkar oss människor.

Eleverna kommer också få ta reda på vad stress, oro och otrygghet beror på och hur de kan motverka den. I fördjupningsdelen får eleverna komma med förslag vad ni kan göra för att skapa en lugn och trygg miljö.

Ni kommer att arbeta med följande:

  • Kolla  Titta på bilderna och diskutera.
  • Börja  Vad skapar stress?
  • Fortsätt  Hur fungerar stress.
  • Fördjupa dig  Skapa en lugn och trygg miljö.
?

Den här lektionen har en elevdel

Dina elever hittar lektionens elevdel genom att knappa in lektionens id-nummer 36minarattigheter.se/lektion.

Tipsa om lektionsmaterialet

Email Facebook Twitter