Gör våld pratbart

Barn och Unga delar med sig av sina erfarenheter och funderingar kring våld

Koll på våld

Nu finns en temasida som är framtagen utifrån vad barn och unga har berättat för oss på Barnombudsmannen om sina erfarenheter och tankar kring våld mot barn. De flesta har svarat på en digital enkät. Vi har även intervjuat barn om sina erfarenheter av samhällets stöd.

På sidan Koll på våld finns information och filmer om barns egna råd till vuxna som arbetar med barn och till barn och unga som är utsatta. Här finns också information om barns rättigheter, Agenda 2030 och var barn och unga kan vända sig i en utsatt situation. 

Till temasidan: Koll på våld

På temat våld mot barn finns en övning kring våld mot barn. Den bygger på olika case som eleverna diskuterar i mindre grupper. Övningen kan med fördel genomföras med hjälp av elevhälsan.

Till övningen: Att ha det jobbigt hemma