Barnkonventionen – lättläst

Barnkonventionen lättläst
På olika språk?

Behöver du barnkonventionen beskriven för barn och ungdomar på ett annat språk? Här finns den på:
dari
arabiska
tigrinska
somaliska
engelska

Barnkonventionen är en massa regler om att barn ska ha det bra. Reglerna kallas artiklar och har olika nummer. I barnkonventionen kallas alla som är under 18 år för barn.

Artikel 1: Alla människor under 18 år är barn.

Artikel 2: Reglerna i barnkonventionen gäller för alla barn. Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga bli sämre behandlade.

Det spelar ingen roll vilken färg du har på huden, om du är tjej, kille, eller identifierar dig som något annat. Det spelar ingen roll vilket språk du pratar, vilken gud du tror på, om du har en funktionsnedsättning eller om du är rik eller fattig.

Artikel 3: Vuxna som bestämmer saker som har med dig att göra ska alltid tänka på vad som är bäst för dig. Det gäller till exempel politiker, myndigheter och domstolar.

Artikel 4: Handlar om hur länderna ska göra för att följa reglerna i konventionen. Länderna ska ändra sina lagar så att lagarna blir bra för barn. Länderna ska göra allt de kan för att ge barn rättigheter. Rika länder ska hjälpa fattiga länder.

Artikel 5: Föräldrarna har ansvar för dig. Föräldrarna ska hjälpa dig så du får dina rättigheter.

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling. Rätt till liv kan vara att du får vård och mediciner när du är sjuk. Rätt till utveckling betyder att du ska få en bra barndom. Det kan vara kärlek och mat, att få leka och gå i skolan.

Artikel 7 och 8: Du har rätt att veta vem du är. Du har rätt till ett namn och rätt att vara medborgare i ett land. Du har också rätt att veta vilka som är dina föräldrar.

Artikel 9: Du ska alltid, när det går, få vara hos dina föräldrar. Om dina föräldrar skiljer sig har du rätt att träffa både mamma och pappa. Men ibland är det bäst att inte bo hos föräldrarna. Det kan vara om föräldrarna slår dig eller inte kan ta hand om dig.

Artikel 10 och 11: Du har rätt att träffa dina föräldrar även om ni bor i olika länder. En förälder får inte flytta till ett annat land med dig utan att den andra föräldern vill det. Landet du bor i ska hjälpa dig och dina föräldrar så att ni kan träffas.

Artikel 12: Du har rätt att säga hur du vill ha det i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter. Till exempel om dina föräldrar ska skiljas och de inte är överens om var du ska bo. Då ska domstolen fråga dig hur du vill ha det. Lärarna i skolan och politiker där du bor ska också frågar barn och unga vad de tycker, innan de bestämmer saker som rör dem.

Artikel 13, 14 och 15: Du har rätt att säga vad du tycker. Du har rätt att tänka fritt, tro på vilken gud du vill och att vara med i olika föreningar.

Artikel 16: Du har rätt till privatliv. Det kan till exempel vara att dina föräldrar inte ska läsa dina meddelanden på mobilen. Det kan också vara att du ska kunna stänga en dörr och få vara i fred.

Artikel 17: Du har rätt att få veta vad som händer i Sverige och i världen. Du har rätt att läsa tidningar och böcker och få information från internet, tv och radio. Du ska också skyddas mot filmer och texter som kan skada dig.

Artikel 18: Föräldrarna har tillsammans ansvaret för dig. De ska alltid tänka på vad som är bäst för dig. Landet du bor i ska hjälpa föräldrarna att vara bra föräldrar. Till exempel ska det finnas förskola när föräldrarna arbetar.

Artikel 19: Du ska inte behöva vara med om våld hemma. Du ska få skydd om föräldrar och andra vuxna slår dig, är elaka eller tar dålig hand om dig. Det kan vara att dina föräldrar missbrukar alkohol eller narkotika eller utnyttjar dig sexuellt.

Artikel 20 och 21: Om du inte kan bo hemma hos din familj ska du få bo i en annan familj. Det bästa är om du får bo hos släktingar. Ibland kan ett barn adopteras av en familj i ett annat land. Myndigheter och domstolar som bestämmer var unga ska bo ska alltid tänka på de ungas bästa.

Artikel 22: Barn som är flyktingar ska få skydd och hjälp. Ett ensamt barn ska få hjälp att hitta sina föräldrar. Om det inte går ska barnet få hjälp av samhället, precis som andra barn som inte kan bo med sina föräldrar.

Artikel 23: Du som har en funktionsnedsättning har rätt till ett bra liv. Du ska kunna gå i skolan och vara med i samhället på andra sätt. Du och din familj ska få den hjälp ni behöver. Hjälpen ska vara gratis eller så billig att ni har råd med den.

Artikel 24: Sverige ska göra allt för att barn ska må bra. Du ska få vård om du blir sjuk. Mammor med små barn ska också få bra vård. Föräldrar ska få lära sig hur de ska ta hand om sitt barn.

Artikel 25: Om du har omhändertagits och inte bor hos dina föräldrar ska samhället se till att du får bra behandling.

Artikel 26 och 27: Barn har rätt till trygghet. Om dina föräldrar är fattiga, sjuka eller arbetslösa ska er familj få hjälp så att du har det bra. En förälder som inte bor med sitt barn ska också ta ansvar, till exempel betala för barnets mat eller kläder.

Artikel 28: Du har rätt att gå i skolan. Alla barn måste gå i grundskolan. Den ska vara gratis. Sverige ska se till att fler barn får gå i gymnasiet och annan högre utbildning som universitet och högskola.

Artikel 29: Varje barn ska i skolan få utvecklas så mycket det går och bli förberedd inför vuxenlivet. Du ska också lära dig om mänskliga rättigheter och att alla människor är lika mycket värda. Alla barn ska också lära sig att vara rädd om naturen.

Artikel 30: Handlar om barn som tillhör minoriteter eller ursprungsfolk. I Sverige finns barn som är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. De har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.

Artikel 31: Du har rätt till lek, vila och fritid. Alla barn har rätt att få göra saker som är roliga på fritiden. Det kan vara att idrotta eller lyssna på musik. Men du som är barn har också rätt att vila. Du har rätt att koppla av och få sova.

Artikel 32: Du ska skyddas från arbete som kan skada dig eller hindrar dig från att gå i skolan. Du får inte bli utnyttjad, till exempel att någon annan tjänar pengar på det du gör utan att du själv får betalt.

Artikel 33: Sverige har ansvar för att du skyddas mot droger, som narkotika och alkohol.

Artikel 34: Inga vuxna ska få tvinga dig till sex och du ska inte tvingas att sälja sex.

Artikel 35: Du får inte föras bort eller säljas för att jobba eller bo hos någon annan. Ditt land ska se till att det inte händer.

Artikel 36: Du har rätt till skydd mot alla former av utnyttjande som kan skada dig.

Artikel 37: Alla barn ska skyddas mot dödsstraff, livstids fängelse och tortyr. Tortyr är när någon plågar en annan person för att den ska berätta något.

Om du grips, fängslas eller blir instängd mot din vilja måste det vara en sista utväg och för en så kort tid som möjligt. Om du är med i en rättegång har du rätt till hjälp av en jurist, en vuxen som är expert på lagar. Om du hamnar i fängelse har du rätt att bli bra behandlad.

Artikel 38: Inga barn ska vara soldater.

Artikel 39: Barn som har blivit utnyttjade ska få hjälp så de kan må bra och leva ett vanligt liv. Det kan vara barn som har varit med om övergrepp, till exempel mobbning.

Artikel 40: Barn som är misstänkta för något brott ska bli bra behandlade och få en rättvis rättegång.

Artikel 41: Länderna får gärna göra mer än det som står i konventionen för att ge barnet rättigheter.

Artikel 42: Länderna lovar att se till att både barn och vuxna vet vilka regler som finns i barnkonventionen.

Artiklarna 43–54: Regler för hur länderna ska göra för att följa barnkonventionen.

Lättläst version av hela barnkonventionen.