Koll på våld

Om sidan

Bild i rosa och ljusblått med symboler.
Barn och Unga delar med sig av sina erfarenheter och funderingar kring våld

Materialet på denna sida är framtaget utifrån vad barn och unga har berättat för oss på Barnombudsmannen om sina erfarenheter och tankar kring våld mot barn. De flesta har svarat på en digital enkät. Vi har även intervjuat barn om sina erfarenheter av samhällets stöd.

I enkäten har ungdomar mellan 12-16 år exempelvis svarat på vad de vill säga till andra barn och unga som har erfarenheter av våld (eller har tankar och funderingar kring våld mot barn). De har också berättat vad de skulle vilja säga till vuxna om hur de vill bli bemötta och vad vuxna kan göra för att upptäcka när ett barn är utsatt för våld.

Syftet har varit att barn och unga som har erfarenheter av våld ska känna till vad de har för rättigheter. Ett annat syfte har också varit att ta reda på vilka behov av skydd och stöd från samhället barn och unga har.

Illustrationerna är gjorda av Oli Svenblad.