Koll på våld

Vad vill jag säga till vuxna?

Läs och se film om barns råd till vuxna som jobbar med barn om hur vuxna kan upptäcka när barn blir utsatta för våld.

"Observera mer, reagera även mer på små saker som barnet berättar, man kanske inte vågar berätta allt eller så är det bara svårt att förklara".


"Prata mer om våld i skolorna och ha någon som kommer att hälsa på och prata om det".


"Var mer observanta. Se vem som hänger med vem. Lyssna på vad barn pratar om, vem de pratar om och på vilket sätt de behandlar varandra".


"Det finns alltid antagligen psykiska eller fysiska tecken på om ett barn är i fara eller utsätts för fara. Man ska ta varenda liten detalj och tecken på allvar".


"Att man tar ett tillfälle och frågar varje barn om man är trygg eller inte. Sedan om man inte är trygg så kan man försöka hjälpa även fast det kanske är utanför skolan".


"Lyssna, lyssna färdigt helt. De har all rätt till att få prata ut om det som hänt, och inte ställa för mycket frågor. Det känns som att det skulle vara väldigt jobbigt för personen som blir utsatt". 


"Om du är lärare och märker att en elev inte verkar så glad eller inte mår så bra så är det bra om du frågar eleven hur den har det hemma eller om det har hänt något". 

Barns råd till vuxna

utan tolkning syntolkat teckentolkat