För dig som är trans eller funderar

Om sidan

Unga transpersoner delar med sig av sina erfarenheter

Materialet på denna sida är framtaget utifrån vad unga transpersoner har berättat för oss på Barnombudsmannen om sina erfarenheter. De flesta har svarat på en digital enkät. Tio barn och unga har också blivit intervjuade om sina erfarenheter från exempelvis skola och fritid.

I enkäten har ungdomar mellan 13-21 år exempelvis svarat på vad de vill säga till andra barn och unga som är trans eller funderar om sin könsidentitet. De har också berättat vad de skulle vilja säga till anhöriga om hur de vill bli bemötta.

Syftet har varit att du som är trans eller har transfunderingar ska få möjlighet att höra hur andra funderar och tänker och också vilka erfarenheter de har från skola, fritid och i mötet med vården.

Illustrationerna är gjorda av Oli Svenblad som också beskriver och förklarar sina tankar med varje bild i bildtexterna.


Dina rättigheter enligt barnkonventionen

Alla under 18 år har samma rättigheter utifrån barnkonventionen. Det som framkommer i vår kontakt med barn och unga berör särskilt några rättighetsområden som beskrivs nedan och som kan vara bra att påminna sig om.

Rätt till din identitet
Du har rätt till din identitet och att få vara den du är. Vem du är bestämmer du själv, det kan inte någon annan bestämma åt dig.

Du har alltså rätt att pröva dig fram till vem du är och vill vara. Om du är osäker på vem du är, och dina funderingar gör det jobbigt för dig, kan det vara bra att prata med någon vuxen. Det kan exempelvis vara en kurator på din skola eller på en ungdomsmottagning.
Under kontakt finns länkar till olika ställen du kan vända dig.

Lika värde
Alla barn är lika mycket värda, och har samma rättigheter, oavsett vem en är.

Det betyder exempelvis att du ska ha samma möjligheter att gå i skolan och att göra det du vill på fritiden som alla andra barn. Ingen får behandla dig sämre på grund av din könsidentitet, eller av något annat skäl. Om du blir behandlad sämre än andra på grund av din könsidentitet eller för att du är transperson kan det vara diskriminering.

Rätt att bli lyssnad på
Du har rätt att påverka sådant som rör dig.

Om någon ska bestämma något som påverkar dig, har du rätt att få säga hur du vill ha det. Du ska bli tagen på allvar. Vuxna som bestämmer saker som har med dig att göra ska alltså alltid tänka på vad som är bäst för dig. Om du tycker att vuxna bestämmer saker som inte blir bra för dig har du alltid rätt att säga det, och bli lyssnad på.

Rätt att utvecklas och att må bra
Du har rätt till liv, överlevnad, utveckling och att må bra.

Rätt till liv kan vara att du får vård och mediciner när du är sjuk. Rätt till utveckling handlar om att du ska få en bra barndom. Det kan vara kärlek och mat, att få leka och gå i skolan. Oavsett var du bor i Sverige ska du få samma möjligheter att få vård och hjälp.

Rätt att vara trygg
Du har rätt att känna dig trygg och att skyddas från våld och andra kränkningar i alla sammanhang. 

Det gäller exempelvis både i skolan, hemma och på nätet.