Barns rättigheter för barn från Ukraina

Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år som bor eller vistas i ett land. Här kan du läsa om rättigheterna på ukrainska.