För dig som är mellan 14 och 18 år.
Om du är yngre klicka här!

Asylsökande har samma rättigheter som alla andra

tjejer med sina skåp i skolan
I barnkonventionen står det att barn och unga som flytt till Sverige har samma rättigheter som alla andra barn. Ensamkommande unga ska få hjälp av vuxna.

Under 2015 sökte fler än 70 000 barn och unga skydd, eller asyl som det heter, i Sverige. Ungefär hälften var ensamkommande. Det betyder att de kom hit utan sina föräldrar. Under 2016 sökte nästan 11 000 barn asyl, 2 199 av dem kom ensamma.

Om du är ny i Sverige kan det vara svårt att veta vad du har för rättigheter. Svaret är att du har samma rättigheter som alla andra barn. Till exempel det här:

  • Rätt att gå i skolan.
  • Rätt att säga vad du tycker. Vuxna ska lyssna på dig.
  • Vuxna ska ta beslut som är för ditt bästa.
  • Om du har varit med om krig ska du få skydd och stöd.
  • Rätt till sjukvård och tandvård om du behöver det.
  • Vuxna får inte slå eller hota dig. Det är förbjudet i Sverige.
  • Du får bestämma själv vem du blir kär i och vill bilda familj med.
  • Om du saknar föräldrar ska du få hjälp av samhället.
  • Om du varit skild från dina föräldrar ska du få hjälp att träffa dem igen.

Söka asyl

Barn och unga kan tvingas fly från sina hemländer för att de är förföljda eller för att det är krig. En del flyr helt ensamma. Föräldrarna kan ha dött eller bor kvar i hemlandet. Barn och unga som kommer till Sverige ensamma ska få en ”god man” här. Det är en vuxen person som hjälper till ungefär som en förälder.

För att få stanna i Sverige måste man ansöka om tillstånd. Det kallas att söka asyl. Om du söker asyl i Sverige ska du få berätta om hur det var i ditt hemland. Du ska få berätta varför du åkte därifrån eller varför du inte kände dig trygg där.

Migrationsverket är den myndighet som tar hand om ansökan och bestämmer om du får stanna i Sverige.

De vuxna på Migrationsverket ska lyssna på dig och ta hänsyn till det du berättar innan de bestämmer något. Det står i utlänningslagen. Du ska få hjälp av en tolk så du kan prata med Migrationsverket på ditt språk.

Sverige får kritik av FN

Barn som söker skydd i Sverige får inte de rättigheter de ska ha, tycker FN:s barnrättskommitté. Till exempel skickas barn tillbaka till sina hemländer trots att deras liv eller frihet är i fara.

Barnrättskommittén vill att Sverige slutar med det!

Mer info om barns rättigheter under asylprocessen.