Du har rätt till skydd mot krig och övergrepp

En tecknad hand med ett blundande öga fångar en tår
Ingen får göra dig illa. Du bestämmer över din egen kropp, dina känslor och dina tankar. Om du blir illa behandlad ska du få stöd och hjälp. Du är inte till salu!

Enligt barnkonventionen har du rätt till skydd mot våld, övergrepp, misshandel och utnyttjande. Ingen får tvinga dig att ha sex, utnyttja dig inom pornografi eller till prostitution. Du har också rätt till skydd mot narkotika.

Ingen får lura dig på pengar. Du får inte ha ett jobb som är farligt för dig. Om du jobbar får arbetet inte hindra din utbildning eller vara skadligt för din hälsa eller utveckling. Vuxna får inte heller utnyttja barn och unga på något annat sätt. Inom forskningen får man till exempel inte göra experiment på barn eller unga.

Respekt för dig

Både din familj och resten av samhället ska respektera att du har rätt till ett privatliv. Dina meddelanden, bilder, brev och dagböcker tillhör dig. Andra människor ska inte sprida osanna rykten om dig eller prata illa om dig bakom din rygg.

Om du blir misstänkt för ett brott ska du behandlas med respekt. Vuxna ska lyssna på vad du behöver. Så länge det inte är bevisat att du är skyldig ska de vuxna behandla dig som oskyldig.

Unga ska inte isoleras

Barn och unga som misstänks för brott kan få sitta isolerade i häkte eller arrest. De får inte ha kontakt med andra människor eller gå ut på väldigt lång tid. Det går emot barnkonventionen och Sverige får kritik av FN:s barnrättskommitté för det.

Barnrättskommittén vill att Sverige stoppar all isolering av barn och gör det förbjudet i lagen.

Du ska inte behöva vänta länge på ett beslut. Vid en rättegång har du rätt till det stöd och den hjälp du behöver, till exempel en vuxen (ett ombud) som jobbar för din sak.

Barn och unga som har begått brott ska få stöd och hjälp att utvecklas på ett sätt som är positivt för dem själva och för hela samhället. Om du har behandlats väldigt illa, blivit utsatt för övergrepp eller tortyr eller om du har deltagit i krig har du rätt till all möjlig hjälp.

Du har rätt att få ditt fall avgjort i domstol, där de vuxna bestämmer om du är skyldig eller inte.

Du får inte vara med i krig

Sverige har en särskild regel som säger att personer under 18 år inte får vara med i krig. Varje barn har också rätt att skyddas mot tortyr och annan grym, omänsklig eller nedvärderande behandling eller straff.

Barn får aldrig kidnappas eller säljas och alla länder måste samarbeta för att förhindra att barn förs bort från sina hem.