En funktionsnedsättning ska inte begränsa ditt liv

En tecknad tandställning och en hand med ett blundande öga
Ungefär 300 000 barn och unga i Sverige har en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan vara att inte kunna se, höra eller gå. Eller att ha svårt att läsa eller koncentrera sig.

I barnkonventionen står det skrivet vilka rättigheter barn har. De gäller så klart också för barn med funktionsnedsättning. Alla barn har lika värde och inget barn får diskrimineras! Det betyder att alla barn och unga har rätt att ha det bra. Både i skolan, hemma och på fritiden.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt till ett bra liv. Precis som alla andra ska du kunna känna stolthet och självförtroende och du ska kunna delta aktivt i samhället. Om du behöver har du har rätt till särskild omvårdnad och till extra stöd. Till exempel ska du få hjälpmedel för att klara dig i skolan och på fritiden.

Ett bra liv

En funktionsnedsättning ska inte behöva begränsa ditt liv och utveckling. Det finns en särskild lag som kallas LSS, som säger att du kan få hjälp för att kunna leva ett bra liv. Du kan exempelvis få en stödperson som följer med dig. Kontakta socialtjänsten, ”soc”, för hjälp.

Förutom barnkonventionen finns det en konvention (ungefär som en regelbok) med rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I den står det att barn och unga med funktionsnedsättning ska ha samma mänskliga rättigheter och friheter som andra. Det står också att när vuxna bestämmer saker som har med barn och unga med funktionsnedsättning att göra, ska de tänka på barnets bästa först. Och barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna tycka till om saker som har med dem att göra. De vuxna ska lyssna!

Barn och unga kan ha bra idéer som de vuxna inte tänkt på. Därför är det särskilt viktigt att du som har en funktionsnedsättning berättar vad du behöver och vad som är bäst för just dig.

Berätta hur du själv vill ha det!

FN har en barnrättskommitté som granskar hur världens länder följer barnkonventionen. De tycker att Sverige ska bli bättre på att låta dig som har en funktionsnedsättning komma till tals om insatser som rör dig.