Artiklar i barnkonventionen om påverka

Barnkonventionen är en massa regler om att barn ska ha det bra. Reglerna kallas artiklar och har olika nummer. I barnkonventionen kallas alla som är under 18 år för barn.

Artikel 12: Du får säga hur du vill ha det i frågor som har med dig att göra. Vuxna ska lyssna på det du säger. Till exempel om dina föräldrar ska skiljas. Då ska de vuxna fråga var du vill bo. Lärarna i skolan ska också fråga barnen vad de tycker, innan de bestämmer saker.

Artikel 13, 14 och 15: Du har rätt att säga vad du tycker. Du ska få tänka fritt och tro på gud om du vill det. Du får också vara med i en förening, till exempel i en idrott.

Artikel 16: Du har rätt till privatliv. Det kan till exempel vara att dina föräldrar inte ska läsa dina meddelanden på mobilen. Det kan också vara att du ska kunna stänga en dörr och få vara i fred.

Artikel 17: Du har rätt att få veta vad som händer i Sverige och i världen. Du har rätt att läsa tidningar och böcker och få information från internet, tv och radio. Du ska också skyddas mot filmer och texter som kan skada dig.

Lättläst version av hela barnkonventionen.