Känna sig stolt med en funktionsnedsättning

En tecknad tandställning och en hand med ett blundande öga
Ungefär 300 000 barn i Sverige har en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan vara att inte kunna se eller gå. Eller till exempel ha svårt att koncentrera sig.

Alla barn har lika värde och inget barn får diskrimineras! Så står det i barnkonventionen. Det betyder att alla barn och unga har rätt att ha det bra i skolan, hemma och på fritiden. Det gäller så klart barn och unga med en funktionsnedsättning.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt till ett bra liv. Precis som alla andra ska du kunna känna stolthet och självförtroende. Du ska kunna vara aktiv. Till exempel ska du få hjälp så du kan klara dig i skolan och på fritiden.

Det finns en lag som kallas LSS, som säger att du kan få hjälp om du behöver. Till exempel med en stödperson som följer med dig om du ska idrotta eller spela teater.

Kontakta socialtjänsten i kommunen där du bor, så får du reda på mer om hur du kan få hjälp med det du behöver.

Berätta för de vuxna vad du behöver och vad som är bäst för just dig.

Du har rätt att säga vad du tycker när vuxna bestämmer saker om dig och ditt liv. De ska lyssna på vad du tycker!