Du har rätt att må bra och känna dig trygg

Flickor som har roligt
I barnkonventionen står det att alla barn och unga ska kunna må så bra som möjligt. Du har rätt till näringsrik mat, rent vatten och annat du behöver för att växa och vara frisk.

När du är sjuk har du rätt att få bra vård. Föräldrar har ansvar för att deras barn mår bra och om föräldrarna inte klarar det ansvaret ska de få hjälp av till exempel socialtjänsten, som brukar kallas soc.

Bor du på en institution, till exempel ett ungdomshem, ska den fungera på ett sätt som stämmer överens med barnkonventionen. Du ska behandlas med respekt och du ska få hålla kontakt med din familj med telefon, mejl, brev och besök.

Om du kommer som flykting till Sverige har du rätt att få skydd och hjälp. Det gäller oavsett om du kommer ensam, tillsammans med dina föräldrar eller med någon annan person.

Könsstympning av flickor är förbjudet!

I barnkonventionen står det också att traditioner som är skadliga för barn ska tas bort i alla länder. Könsstympning av flickor är ett sådant exempel. Det är inte tillåtet i Sverige.

När vuxna bestämmer saker som påverkar dig måste de utgå ifrån vad som är bäst för dig. Föräldrar, domstolar och andra som fattar beslut som rör dig ska ta hänsyn till ditt bästa.

Varje barn har rätt att leva. Därför får det inte finnas dödsstraff eller livstids fängelse för personer under 18 år. Sverige och alla länder som följer barnkonventionen ska också se till att skydda barnens liv. Det betyder bland annat att se till så att barn inte dör av svält eller smittsamma sjukdomar. Sverige ska också arbeta för att inga barn och unga ska begå självmord.

Barn ska ha lika bra vård

FN:s barnrättskommitté ser att barn som kommer från familjer som har lite pengar har sämre hälsa än andra barn. De vill att Sverige satsar mer pengar på att se till att alla barn får lika bra vård.

Artiklar i barnkonventionen om må bra