Du har rätt att veta vem du är

Tjej med sin egen spegelbild
Du har rätt till din identitet. Det innebär i första hand att du har rätt att ha ett namn, en nationalitet (till exempel svensk) och en familj.

Redan när du är liten har du rätt till ett namn. Men barnkonventionen säger ingenting om att du har rätt till en viss sorts namn. Det är upp till varje land att bestämma hur vi ger barn namn.

Du har också rätt att bli medborgare i ett land. Barn som har en förälder som är svensk medborgare får svenskt medborgarskap. I en del andra länder får man automatiskt medborgarskap i det land där man föds.

Du har rätt att få veta vilka dina föräldrar är, så långt det är möjligt. En del barn och unga är tvungna att fly från sitt land på grund av krig. Då finns risken att de förlorar delar av sin identitet, till exempel sitt pass eller kontakten med sin familj. Om du råkar ut för det ska du få hjälp av det land du kommer till att få tillbaka din identitet. Om du undrar över var du kommer ifrån ska du få hjälp att ta reda på det du behöver veta.

Ditt namn, din nationalitet och din familj är bara några delar av vem du är. Andra delar av din identitet kan vara var du bor eller vem som har tagit hand om dig. Din religion och de språk du pratar är också delar av din identitet. Det är även ditt etniska ursprung, till exempel om dina föräldrar är från ett annat land.

Du är fri att utveckla en egen identitet!

Du kan skapa en egen identitet genom att lyssna på en viss musik, hålla på med en viss sport, ha en viss klädstil eller tillhöra en viss grupp. Du är en egen person och du har rätt att pröva dig fram till vem du är och vill vara.

Du är en individ med en egen identitet. Det får ingen ta ifrån dig.