Vad kommer finnas på sajten?

MinaRättigheter.se kommer att fortsätta utvecklas av Barnombudsmannen. Bland annat arbetar vi med att ta fram lektioner för gymnasiesärskolan, kortövningar och quiz till lektioner. Det kommer att finnas stöd till pedagoger om hur man kan samverka med elevhälsan och tips på bra material om barnkonventionen som finns på andra sajter. Det kommer fyllas på med mer texter och annat material på sidorna för barn och unga där eleverna själva kan fördjupa sig i sina rättigheter.

Vi hoppas ni ska tycka om och se värdet med sajten och hjälpa till att förbättra den. Återkom gärna med dina kommentarer på den lektion du använt eller berätta vilken lektion du skulle vilja hitta på minarättigheter.se. Du kan återkoppla genom att klicka på länken ”ge oss återkoppling” i footern på sajten. Tack!