För dig som är trans eller funderar

Att vara trans i skolan - mina erfarenheter

Mötet med historia. Andras berättelser. I boken finns du. Vi klipper ut ett flygfä. Ur boksidorna. Kunskapen, erfarenheten. Du tar skydd. Men vet vikten av. Att våga synas. /Oli
Du har rätt att känna dig trygg i skolan och att få vara dig själv.

Du har rätt att bli lyssnad på i alla frågor som rör dig i skolan. Skolan ska alltid ta hänsyn till vad det är som är det bästa för dig när de beslutar i frågor som rör dig. Ju äldre och mognare du är, desto mer ska de ta hänsyn till vad du själv vill. Du har rätt till skydd mot alla former av utsatthet i skolan, som trakasserier och kränkande behandling. Skolan får inte heller behandla dig på ett sämre sätt än andra elever på grund av din könsidentitet. 

Skolan ska arbeta för att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Skolan ska vara en miljö där alla elever respekteras och kan vara sig själva, oavsett identitet, utseende eller funktionsvariationer. I arbetet med att skapa en trygg och inkluderande skola ska skolpersonalen lyssna på dig och andra elever.

"När jag gick i mellan och högstadiet, ~8 år sedan så var det inte mycket undervisning gällande hbtq-personer. Om man hade fått lära sig något om transpersoner så hade mitt liv kanske sett annorlunda ut idag. Förhoppningsvis." Osäker/funderar 18-21 år

 "Jag har ett eget separat dusch- och omklädningsrum, samt att lärarna öppnar en annan ingång när jag ska in i gympasalen så att jag inte behöver gå igenom något omklädningsrum. Utan detta skulle jag nog inte gått på idrotten.Tjej 16-17 år

Unga transpersoner lyfter vissa saker som kan vara extra viktigt för dem i skolan:

  • Respekt för namn och pronomen - att skolpersonal och elever använder det namn och pronomen som du själv vill.
  • Nolltolerans mot kränkningar - Skolpersonal ska agera vid alla kränkningar, inte bara ibland. 
  • Synliggör hbtqi-personer i undervisningen - En inkluderande undervisning där transpersoner och andra hbtqi-personers liv och erfarenheter uppmärksammas kan vara betydelsefullt för unga hbtqi-personer.
  • Dela in grupper på ett inkluderande sätt - könsindelade grupper kan göra att en del elever som är transpersoner inte vet vart de ska ta vägen eller riskerar utsatthet.
  • Könsneutrala toaletter
  • Tillgängliga omklädningsrum - att hitta en lösning för ombyte i samband med idrott så att du kan känna dig trygg. Vad som känns bra för dig vet bara du.
  • Att lärare har kunskap om hbtqi-frågor - för att kunna stötta dig och andra, men också för att kunna undervisa om dessa frågor.

"Min skola är väldigt öppen och har bra stämning. Min tyskalärare brukar nämna HBTQ-personer i sin undervisning då och då, och min historielärare visade en text om queer historia som man kunde läsa som hjälp till en uppgift. Det finns även ett könsneutralt omklädningsrum." Kille 16-17 år

Förbättra situationen för dig i skolan

Behöver din skola bli bättre på att arbeta med hbtqi-frågor? Tipsa dem om MUCF:s stödmaterial:
Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet.

Om du behöver stöd för att förbättra din skolsituation kan det vara bra att prata med någon vuxen som du har förtroende för. Det kan vara någon som arbetar i skolan, till exempel en lärare eller kurator, en förälder eller någon annan vuxen som kan vara ett stöd i kontakt med skolan. Kom ihåg att skolan ska lyssna på dig!

"Jag går på estet vilket har en öppen och accepterande miljö. Sen jag började på gymnasiet har jag aldrig blivit ifrågasatt, utan har varit en av killarna helt. Killarna kämpade även för mina rättigheter att byta om i killarnas omklädningsrum och jag känner mig trygg i gänget.  På min gamla högstadieskola var det helt tvärtom." Kille 18-21 år

Om du blir utsatt i skolan eller blir sämre behandlad än andra elever på grund av att du är eller uppfattas som trans kan det vara fråga om diskriminering. Ett första steg om du blir utsatt är att prata med någon ansvarig i skolan. Du kan läsa mer om diskriminering i skolan, och vad skolan är skyldig att göra, här: 
Vad säger Diskrimineringsombudsmannen

”Att NO-undervisningen ändras och är mycket mer hbtq+ inkluderande, att de inte snackas så mycket om tjej och killkroppar under sexualkunskapen och genetiken. Att när sexualkunskapen faktiskt tar upp hbtq+, att det inte ska tas upp som en helt separat grej, som ett nytt ämne, som om att allt som är hetero och cis tas upp som den vanliga undervisningen och sen tar en separat lektion där en öser in all information en kan hitta om hbtq+ och sedan inte pratar om det igen. Att de som säger transfobiska saker i korridoren faktiskt får några konsekvenser av det.” Ickebinär 16-17 år