För dig som är mellan 10 och 13 år. Om du är yngre eller äldre.

Koll på våld

För dig som har upplevt våld eller har funderingar kring våld mot barn.