Du har rätt att uttrycka din åsikt

Kille räcker upp handen i klassrummet
Det står i barnkonventionen att du är fri att uttrycka dina åsikter och tankar. Du har alltså rätt att säga vad du vill och att bilda dina egna uppfattningar. Det gäller så länge du inte bryter mot lagen eller säger något som skadar någon annan.

En människa kan uttrycka sin åsikt på många olika sätt. Du får uttrycka dig på vilket sätt du vill. Till exempel genom att prata, skriva, måla eller demonstrera. Vissa skriver låttexter, en del går med i politiska ungdomsförbund eller en förening. Andra berättar i sociala medier vad de tycker.

Rätten att få komma till tals i alla frågor som rör dig är absolut. Det betyder att du har rätt att säga vad du tycker, oavsett om en vuxen tycker att det är viktigt eller inte.

Men du måste inte ha en åsikt. Ingen kan tvinga dig att avslöja vad du tycker eller tänker om något. Du har också rätt att få den information som du behöver för att kunna bestämma vad du tycker om saker som har med dig att göra.

Vuxna ska lyssna

Barnkonventionen är tydlig med att du har rätt att påverka sådant som rör dig. Om någon ska fatta ett beslut som påverkar dig på något sätt, har du rätt att få säga hur du vill ha det och att bli tagen på allvar. Vuxna har en skyldighet att ta reda på din åsikt och ta hänsyn till den.

När vuxna lyssnar på dig ska de tänka på din ålder och mognad. Det innebär att ju äldre och mognare du blir, desto större möjlighet att påverka ska du få.

Det kan vara bra att veta att den som är vuxen alltid är ansvarig för ett beslut.

Även små barn har rätt att säga vad de tycker och att bli tagna på allvar. Vuxna som pratar med barn ska anpassa sig efter hur gammalt barnet är.

Det är också viktigt att komma ihåg att du har rätt att tänka vad du vill och tro på vilken gud du vill, eller ingen gud alls. Du har också rätt att ha en egen uppfattning om vad som är rätt och fel i till exempel politik.

Du har rätt att gå med i, bilda eller lämna föreningar. Bara de är fredliga och inte tar ifrån andra deras fri- och rättigheter.

När det gäller den här typen av frågor har dina föräldrar (eller den vuxen som har ansvar för dig) både rätt att hjälpa dig och ska hjälpa dig.

Ta plats!

Visste du att FN tycker att Sverige måste bli bättre på att låta barn komma till tals?

Artiklar i barnkonventionen om att påverka

Om du har det jobbigt:
Vänd dig till rätt vuxen!