Demokrati gäller för alla

Hur kan du delta och påverka?

Tjejer framför datorn
Det finns många sätt att delta i samhället och vara med och påverka i olika frågor. DU har rätt att bli informerad om frågor som berör dig och dela med dig av dina åsikter!

Vill du vara med och förändra något där du bor? Få fler att uppmärksamma en fråga som du tycker är viktig? Ditt engagemang behövs och det finns många olika möjligheter att vara med och påverka samhället. 

Att rösta i de allmänna valen är ett sätt att påverka. Är du under 18 år har du ändå rätt att vara med och påverka samhället och beslut som gäller dig. 

Delta i demonstrationer 

Att gå med i demonstrationer är ett sätt att tillsammans med andra uppmärksamma en fråga och göra din röst hörd. 

Skriv insändare i lokala tidningen

Om det är någonting som du tycker är fel och behöver förbättras där du bor är den lokala tidningen en bra kanal för att nå ut. Prova att skicka in en insändare! 

Titta på det här programmet från UR och få inspiration 

Skicka in ett medborgarförslag 

Be en vuxen om hjälp att skriva ett så kallat medborgarförslag om du till exempel har en idé om hur dina kvarter kan bli bättre och tryggare. Medborgarförslaget skickas till den stadsdelnämnd där du bor. Det här är ett demokratiskt sätt för oss medborgare att påverka politiskt även mellan valen (som genomförs var fjärde år). 

Gå med i en förening – eller starta en själv

Om du har ett fritidsintresse eller är engagerad i en viss fråga kan du gå med i en förening med andra barn och ungdomar som gillar samma sak. Det är ett sätt att tillsammans skapa förändring och göra era röster hörda. 

Gå med i ett politiskt ungdomsförbund

Alla partier som har röstats in i riksdagen har politiska ungdomsförbund. Det här kan vara ett sätt att engagera dig om du vill lära dig mer om politik och tycker att något av partierna driver de frågor som är viktiga för dig.

Så här kan du påverka i skolan 

Så här kan du bidra till att stärka demokratin 

I UR:s serie Demokrati helt enkelt får du fakta och konkreta tips på hur det går att påverka. 

Delaktighet enligt barnkonventionen

En viktig artikel (nr 12) i barnkonventionen handlar om delaktighet i alla frågor som berör dem. Delaktighet enligt barnkonventionen innebär att barn har:

  • rätt till information
  • rätt att komma till tals och bli lyssnad på
  • rätt till inflytande utifrån ålder och mognad
  • rätt till återkoppling