Demokrati

Demokrati gäller för alla

Vad är demokrati och hur ser dina rättigheter ut? Här finns information om hur du kan vara med och påverka sådant som rör dig.