Demokrati gäller för alla

Vad säger barnkonventionen?

en kille som viskar
Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter) klargör vilka rättigheter du och alla barn i hela världen har. Barnkonventionen har som mål att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Din delaktighet är en del av demokratin

Här kan du läsa om de artiklar i barnkonventionen som tar upp barns rättighet att vara delaktiga och få tycka och tänka som en vill. 

Artikel 12: Du har rätt att säga hur du vill ha det i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter. Till exempel om dina föräldrar ska skiljas och de inte är överens om var du ska bo. Då ska domstolen fråga dig hur du vill ha det. Lärarna i skolan och politiker där du bor ska också fråga barn och unga vad de tycker, innan de bestämmer saker som rör dem.

Du ska få vara med och bestämma mer ju äldre du blir. Men det är alltid den som är vuxen som är ansvarig.

Artikel 13, 14 och 15: Du har rätt att säga vad du tycker. Du har rätt att tänka fritt, tro på vilken gud du vill och att vara med i olika föreningar.

Artikel 17: Du har rätt att få veta vad som händer i Sverige och i världen. Du har rätt att läsa tidningar och böcker och få information från internet, tv och radio. Du ska också skyddas mot filmer och texter som kan skada dig.

Barn och ungas åsikter ska synas i medier – precis som de vuxnas åsikter.

 

Vem är ansvarig?

I en annan viktig artikel i barnkonventionen (artikel nr 4) står det om statens ansvar och genomförande. Det betyder att de vuxna som på något sätt påverkar frågor som rör barnet också ansvarar för att säkerställa att barnet kan vara delaktigt.

Artikel 4: Handlar om hur länderna ska göra för att följa reglerna i konventionen. Länderna ska ändra sina lagar så att lagarna blir bra för barn. Länderna ska göra allt de kan för att ge barn rättigheter. Rika länder ska hjälpa fattiga länder.

Läs hela barnkonventionen
Lättläst version av hela barnkonventionen

På olika språk?

Behöver du barnkonventionen beskriven för barn och ungdomar på ett annat språk? Här finns den på:
dari
arabiska
tigrinska
somaliska
engelska